Ettevõttest

Kogemused aastast 1991

Terviklike puitpakendite lahendused

Meist

Ilmre OÜ on Eesti puitpakenditurul edukas tootmisettevõte, mis alustas tegevust 1991. aastal. Firma peamiseks tegevusvaldkonnaks on kvaliteetsete kaubaaluste, kaubaaluse kõrgenduste ja erikujuliste puitpakendite valmistamine. Ettevõte on jätkuvas arengus, otsides uusi võimalusi ja väljakutseid. Oleme kiired ja tegevusele orienteeritud nii oma otsuste tegemisel kui ka nende elluviimisel. Tahame olla parimad.

Eesmärk

Meie eesmärgiks on pakkuda usaldusväärse ja paindliku partnerina kvaliteetset teenust, kasvades regiooni arvestatavaimaks puitpakendite pakkujaks.

Ettevõttest
Ettevõttest

Meie missioon

Ilmre OÜ missiooniks on efektiivselt toota kvaliteetseid puitpakendeid ning suurendada taaskasutatavate pakendite osakaalu maailmas.

Meie visioon

Olla regiooni eelistatumaks puitpakendite tootjaks, pakkudes kvaliteetset toodet ja teenindust ning pikaajalisi vastastikku kasulikke ärisuhteid.

Meie väärtused

 • Kvaliteet

  Monitoorime oma toodangu kvaliteeti regulaarselt ja lähtume kokkulepitud nõuetest.

 • Vastutustundlikkus

  Võtame täieliku vastutuse oma toodete ja teenuste eest ning tegutseme kokkulepitud tingimustel.

 • Paindlikkus

  Oleme vastutulelikud ja orienteeritud klientide rahulolule.

 • Efektiivsus

  Reageerime ja vastame ning töötame alati paremate ja optimaalsemate lahenduste suunas.

Meie eesmärgiks on olla paindlik ja stabiilne koostööpartner.

Lähtume strateegiate ja plaanide loomisel klientide vajadustest. Toodete ja teenuste kõrge kvaliteet algab lugupidavast ning hoolivast suhtumisest nii oma töötajate kui ka klientide vajadustesse. Saavutame edu ainult tänu ühistele pingutustele meeskonnatöös nii ettevõttesiseselt kui äripartneritega. Usume, et selline teguviis tõstab klientide rahulolu ja tagab ühtlasi kõrge maine nii firmale kui ka meie töötajatele.

Meie meeskond

Oleme ambitsioonikad ja tulemusele orienteeritud. Igal töötajal on võimalus oma potentsiaali näidata, ja me tasustame edu. Töötaja arvamusega arvestatakse. Pöörame tähelepanu meeldivale töökeskkonnale ja headele töötingimustele. Väärtustame omavahelist koostööd, peame meeles töötajaid sünnipäevadel ning jagame üksteisega edulugusid.

Soovite meiega liituda?

Olete oodatud meie töökasse kollektiivi

Liituge meiega